Úvod

Ocenění ze soutěže zemědělec roku

2. 11. 2022

Vítězové letošního již 21. ročníku soutěže Zemědělec roku byli vyhlášeni 20. října letošního roku v historickém Paspově sále pivovaru Staropramen v Praze. Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který se také slavnostního vyhlášení výsledků soutěže osobně zúčastnil. Na pořádání soutěže Zemědělec roku se kromě vyhlašovatele, kterým je vydavatelství Profi Press s. r. o., spolupodílely také Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnost mladých agrárníků. Odborným garantem celé soutěže byl stejně jako v předchozích letech Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Kromě tří absolutních vítězů soutěže, tedy Nejlepšího pěstitele, Nejlepšího chovatele a Nejlepšího zemědělce se smíšenou výrobou, byli vyhlášeni také nejlepší Zemědělci roku v jednotlivých krajích České republiky, a dále vítězové ve speciálních kategoriích: Mladý farmář do 40 let, Ekologický zemědělec, Malá farma do 50 ha, Farmářka roku, Skokan roku a dvě kategorie Společensky odpovědný zemědělec roku. Ocenění padlo také v kategorii Objev roku, jejímž vítězem se stal nejlepší z těch subjektů, které se do soutěže přihlásily vůbec poprvé.

Ocenění nejlepšího zemědělce roku za Jihomoravský kraj obdržela dceřiná společnost Agro Přešovice a. s.


Generálním partnerem soutěže Zemědělec roku byla i tentokrát Moneta Money Bank, a. s., a dalším tradičním partnerem je Generali Česká pojišťovna a. s. Partnery třech absolutních vítězů soutěže jsou společnosti KWS Osiva s. r. o., Alltech CZ s. r. o. a Agrofert a. s..

Soutěž Zemědělec rokuj e otevřena zemědělským podnikům a farmám všech právně-organizačních forem, tedy jak soukromě hospodařícím rolníkům, tak i velkým společnostem.

Cílem soutěže Zemědělec roku je zviditelnit zemědělství, najít a slavnostně vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony České republiky, kteří budou svým přístupem inspirovat ostatní.