O společnosti

Profil společnosti

Akciová společnost NAVOS, a.s., se sídlem v Kroměříži poskytuje v návaznosti na své předchůdce služby zemědělské prvovýrobě již více než 100 let. Tato tradice nás zavazuje nyní i do budoucna neustále zvyšovat kvalitu našich služeb.

Nosný program společnosti:

  1. nákup a prodej zemědělských komodit, včetně sušení, čištění a skladování.
  2. prodej průmyslových hnojiv a pesticidů, včetně jejich aplikace.
  3. prodej osiv.
  4. prodej pohonných hmot a motorových olejů.

Hlavní činnosti a cíle společnosti:

  • provádíme celoroční nákup obilovin, olejnin a luštěnin od zemědělské prvovýroby a jejich prodej podnikům zpracovatelského průmyslu. Zajišťujeme posklizňovou úpravu skladovaných komodit (sušení, čištění, skladování).
  • ve velkokapacitních silech každoročně umožňujeme skladování zboží pro Státní zemědělský intervenční fond a pro Správu státních hmotných rezerv.
  • poskytujeme zákazníkům prodej a skladování průmyslových hnojiv či pesticidů.
  • získali jsme certifikaci dle GMP + B3 Obchod, shromažďování a skladování & překládka a GMP + B4 Přeprava, ISCC EU, ISO 50001.
  • pro další období bude naše strategie zaměřena hlavně na finanční stabilitu společnosti, dále budeme rozvíjet naše aktivity v oblasti nákupu a prodeje rostlinných výrobků, hnojiv a pesticidů.
  • naším cílem je stát se významným, spolehlivým a stabilním partnerem zemědělské prvovýroby na Moravě.