Úvod

Prezident Agrární komory České republiky v Zábřehu

24. 4. 2019

Dne 24. dubna 2019 se v zasedací místnosti společnosti NAVOS, a.s. v Zábřehu konala Valná hromada Okresní agrární komory v Šumperku. Jako host byl přítomen i prezident Agrární komory České republiky pan Zdeněk Jandejsek. Byly diskutovány různé otázky zemědělské politiky, např. připomínky k nově navrhovaným zákonům o půdě a o významné tržní síle, otázky soběstačnosti základních potravin a komodit a v neposlední řadě i otázky společné zemědělské politiky EU. Snahou Agrární komory je zviditelnit zemědělství v České republice a získat v rámci vyjednávání s EU rovné podmínky. Prezident rovněž zodpověděl i dotazy přítomných zemědělců týkající se např. chovu prasat a plánů Agrární komory na stabilizaci cen zemědělské půdy.

Fotogalerie