Změna dopravní situace v Zábřehu

14. 4. 2020

V souvislosti s plánovanou opravou silnice II. třídy č. 315 ze Zábřehu do Leštiny je za kruhovým objezdem nově umístěna značka "Zákaz vjezdu všech vozidel" s dodatkovou tabulí, na které je povolen vjezd autobusů, dopravní obsluze a vozidlům stavby. Sdělujeme všem zákazníkům, že pokud chtějí navštívit areál společnosti NAVOS, a.s., Leštinská 972/32, za účelem nákupu PHM, výrobků a zboží na našich prodejnách, je vjezd jejich vozidel povolen. Omezení by mělo skončit 30. června 2020.

Fotogalerie